Šabac
Centar 5
Tip Naziv Lokacija P(m2) Cena* Soba Sprat Status
Stan 01 Novo-projektovana bb, Šabac 65.42 2.5 Prodat
Stan 01 Novo-projektovana bb, Šabac 42.78 1.5 P1 Prodat
Stan 02 Novo-projektovana bb, Šabac 34.03 1.5 Prodat
Stan 02 Novo-projektovana bb, Šabac 55.94 2.5 P1 Prodat
Stan 03 Novo-projektovana bb, Šabac 33.81 1.5 Prodat
Stan 03 Novo-projektovana bb, Šabac 40.8 1.5 P1 Prodat
Stan 04 Novo-projektovana bb, Šabac 60.61 2.5 P1 Prodat
Stan 04 Novo-projektovana bb, Šabac 34.32 1.5 Prodat
Stan 05 Novo-projektovana bb, Šabac 41.14 1.5 P1 Prodat
Stan 05 Novo-projektovana bb, Šabac 42.54 2 Prodat
Stan 06 Novo-projektovana bb, Šabac 39.51 1 P1 Prodat
Stan 06 Novo-projektovana bb, Šabac 43.96 2.5 Prodat
Stan 07 Novo-projektovana bb, Šabac 49.8 1 Prodat
Stan 07 Novo-projektovana bb, Šabac 43.61 2 P1 Prodat
Stan 08 Novo-projektovana bb, Šabac 46.3 2 P1 Prodat
Stan 08 Novo-projektovana bb, Šabac 44.37 38 601.90 2 Nije prodat
Stan 09 Novo-projektovana bb, Šabac 45.12 2 P1 Prodat
Stan 09 Novo-projektovana bb, Šabac 60.24 1.5 P1 Prodat
Stan 10 Novo-projektovana bb, Šabac 39.26 1.5 P1 Prodat
Stan 10 Novo-projektovana bb, Šabac 67.41 60 669.00 2.5 P1 Nije prodat
Stan 11 Novo-projektovana bb, Šabac 36.39 1.5 P1 Prodat
Stan 11 Novo-projektovana bb, Šabac 42.77 1.5 Prodat
Stan 12 Novo-projektovana bb, Šabac 56.14 2.5 Prodat
Stan 12 Novo-projektovana bb, Šabac 36.28 1.5 P1 Prodat
Stan 13 Novo-projektovana bb, Šabac 37.01 1.5 P1 Prodat
Stan 13 Novo-projektovana bb, Šabac 40.81 1.5 Prodat
Stan 14 Novo-projektovana bb, Šabac 50.59 2.5 P1 Prodat
Stan 14 Novo-projektovana bb, Šabac 60.75 2.5 Prodat
Stan 15 Novo-projektovana bb, Šabac 79.56 3 P1 Prodat
Stan 15 Novo-projektovana bb, Šabac 41.33 1.5 Rezervisan
Stan 16 Novo-projektovana bb, Šabac 41.34 1 Prodat
Stan 16 Novo-projektovana bb, Šabac 29.31 1 P1 Prodat
Stan 17 Novo-projektovana bb, Šabac 42.1 39 574.00 2 P1 Nije prodat
Stan 17 Novo-projektovana bb, Šabac 62.53 2.5 Prodat
Stan 18 Novo-projektovana bb, Šabac 76.52 3 Prodat
Stan 18 Novo-projektovana bb, Šabac 60.26 1.5 Prodat
Stan 19 Novo-projektovana bb, Šabac 67.86 61 074.00 2.5 Nije prodat
Stan 19 Novo-projektovana bb, Šabac 39.37 1.5 Rezervisan
Stan 20 Novo-projektovana bb, Šabac 36.39 1.5 Prodat
Stan 20 Novo-projektovana bb, Šabac 42.78 1.5 Prodat
Stan 21 Novo-projektovana bb, Šabac 36.27 1.5 Prodat
Stan 21 Novo-projektovana bb, Šabac 56.2 2.5 Prodat
Stan 22 Novo-projektovana bb, Šabac 40.8 1.5 Prodat
Stan 22 Novo-projektovana bb, Šabac 36.77 1.5 Prodat
Stan 23 Novo-projektovana bb, Šabac 60.77 2.5 Prodat
Stan 23 Novo-projektovana bb, Šabac 51.15 2 Prodat
Stan 24 Novo-projektovana bb, Šabac 41.22 38 746.80 1.5 Nije prodat
Stan 24 Novo-projektovana bb, Šabac 79.28 3 Prodat
Stan 25 Novo-projektovana bb, Šabac 29.31 1 Prodat
Stan 25 Novo-projektovana bb, Šabac 41.35 1 Rezervisan
Stan 26 Novo-projektovana bb, Šabac 42.29 2 Prodat
Stan 26 Novo-projektovana bb, Šabac 43.45 2 Prodat
Stan 27 Novo-projektovana bb, Šabac 46.43 2 Prodat
Stan 27 Novo-projektovana bb, Šabac 60.91 54 819.00 1.5 Nije prodat
Stan 28 Novo-projektovana bb, Šabac 67.92 61 128.00 2.5 Nije prodat
Stan 28 Novo-projektovana bb, Šabac 45.96 2 Prodat
Stan 29 Novo-projektovana bb, Šabac 36.41 1.5 Prodat
Stan 29 Novo-projektovana bb, Šabac 39.65 1.5 Prodat
Stan 30 Novo-projektovana bb, Šabac 36.33 1.5 Prodat
Stan 30 Novo-projektovana bb, Šabac 42.78 1.5 Prodat
Stan 31 Novo-projektovana bb, Šabac 36.82 1.5 Prodat
Stan 31 Novo-projektovana bb, Šabac 55.97 2.5 Prodat
Stan 32 Novo-projektovana bb, Šabac 50.48 2.5 Prodat
Stan 32 Novo-projektovana bb, Šabac 40.8 1.5 Prodat
Stan 33 Novo-projektovana bb, Šabac 79.72 3 Prodat
Stan 33 Novo-projektovana bb, Šabac 60.84 2.5 Prodat
Stan 34 Novo-projektovana bb, Šabac 41.13 38 662.20 1.5 Nije prodat
Stan 34 Novo-projektovana bb, Šabac 29.31 1 Prodat
Stan 35 Novo-projektovana bb, Šabac 41.76 39 254.40 1 Nije prodat
Stan 35 Novo-projektovana bb, Šabac 42.62 2 Rezervisan
Stan 36 Novo-projektovana bb, Šabac 60.95 54 855.00 1.5 Nije prodat
Stan 36 Novo-projektovana bb, Šabac 62.49 3 Prodat
Stan 37 Novo-projektovana bb, Šabac 76.33 3 Prodat
Stan 37 Novo-projektovana bb, Šabac 68.5 2.5 Rezervisan
Stan 38 Novo-projektovana bb, Šabac 39.12 1.5 Prodat
Stan 38 Novo-projektovana bb, Šabac 36.48 1.5 Prodat
Stan 39 Novo-projektovana bb, Šabac 42.79 1.5 Prodat
Stan 39 Novo-projektovana bb, Šabac 36.4 1.5 Prodat
Stan 40 Novo-projektovana bb, Šabac 36.85 1.5 Prodat
Stan 40 Novo-projektovana bb, Šabac 56.23 2.5 Prodat
Stan 41 Novo-projektovana bb, Šabac 50.58 2.5 Prodat
Stan 41 Novo-projektovana bb, Šabac 40.79 1.5 Prodat
Stan 42 Novo-projektovana bb, Šabac 79.45 3 Prodat
Stan 42 Novo-projektovana bb, Šabac 60.87 2.5 Prodat
Stan 43 Novo-projektovana bb, Šabac 41.34 38 859.60 1.5 Nije prodat
Stan 43 Novo-projektovana bb, Šabac 29.31 1 Prodat
Stan 44 Novo-projektovana bb, Šabac 41.18 1 Rezervisan
Stan 44 Novo-projektovana bb, Šabac 44.21 2 Rezervisan
Stan 45 Novo-projektovana bb, Šabac 62.69 3 Prodat
Stan 45 Novo-projektovana bb, Šabac 60.68 54 612.00 1.5 Nije prodat
Stan 46 Novo-projektovana bb, Šabac 68.73 2.5 Prodat
Stan 46 Novo-projektovana bb, Šabac 76.49 3 Prodat
Stan 47 Novo-projektovana bb, Šabac 39.38 37 411.00 1.5 Nije prodat
Stan 47 Novo-projektovana bb, Šabac 36.39 1.5 Prodat
Stan 48 Novo-projektovana bb, Šabac 36.3 1.5 Prodat
Stan 48 Novo-projektovana bb, Šabac 62.86 2.5 Prodat
Stan 49 Novo-projektovana bb, Šabac 63.49 2.5 Prodat
Stan 49 Novo-projektovana bb, Šabac 36.83 1.5 Prodat
Stan 50 Novo-projektovana bb, Šabac 50.66 2.5 Prodat
Stan 50 Novo-projektovana bb, Šabac 63.41 2.5 Prodat
Stan 51 Novo-projektovana bb, Šabac 80.31 3 Prodat
Stan 51 Novo-projektovana bb, Šabac 64.21 2.5 Prodat
Stan 52 Novo-projektovana bb, Šabac 41.59 1 Prodat
Stan 52 Novo-projektovana bb, Šabac 29.34 1 Prodat
Stan 53 Novo-projektovana bb, Šabac 42.48 39 931.20 2 Nije prodat
Stan 53 Novo-projektovana bb, Šabac 121.61 4 Prodat
Stan 54 Novo-projektovana bb, Šabac 120.28 105 846.40 2 Nije prodat
Stan 55 Novo-projektovana bb, Šabac 120.28 105 846.40 2 Nije prodat
Stan 56 Novo-projektovana bb, Šabac 58.75 2.5 Prodat
Stan 57 Novo-projektovana bb, Šabac 186.35 4.5 Prodat
*U cenu nije uračunat PDV