Šabac
Centar 5
Tip Naziv Lokacija P(m2) Cena* Soba Sprat Status
Stan A01 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.78 1.5 P1 Prodat
Stan A02 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 55.94 2.5 P1 Prodat
Stan A03 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 40.8 1.5 P1 Prodat
Stan A04 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.61 2.5 P1 Prodat
Stan A05 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.14 1.5 P1 Prodat
Stan A06 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 39.51 1 P1 Prodat
Stan A07 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 43.61 2 P1 Prodat
Stan A08 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 46.3 2 P1 Prodat
Stan A09 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 45.12 2 P1 Prodat
Stan A10 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 39.26 1.5 P1 Prodat
Stan A11 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.77 1.5 Prodat
Stan A12 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 56.14 2.5 Prodat
Stan A13 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 40.81 1.5 Prodat
Stan A14 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.75 2.5 Prodat
Stan A15 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.33 1.5 Prodat
Stan A16 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.34 1 Prodat
Stan A17 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 62.53 2.5 Prodat
Stan A18 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 76.52 3 Prodat
Stan A19 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 39.37 1.5 Prodat
Stan A20 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.78 1.5 Prodat
Stan A21 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 56.2 2.5 Prodat
Stan A22 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 40.8 1.5 Prodat
Stan A23 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.77 2.5 Prodat
Stan A24 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.22 1.5 Prodat
Stan A25 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.35 1 Prodat
Stan A26 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 43.45 2 Prodat
Stan A27 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 46.43 2 Prodat
Stan A28 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 45.96 2 Prodat
Stan A29 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 39.65 1.5 Prodat
Stan A30 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.78 1.5 Prodat
Stan A31 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 55.97 2.5 Prodat
Stan A32 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 40.8 1.5 Prodat
Stan A33 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.84 2.5 Prodat
Stan A34 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.13 1.5 Prodat
Stan A35 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.76 1 Prodat
Stan A36 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 62.49 3 Prodat
Stan A37 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 76.25 3.5 Prodat
Stan A38 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 39.12 1.5 Prodat
Stan A39 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.79 1.5 Prodat
Stan A40 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 56.23 2.5 Prodat
Stan A41 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 40.79 1.5 Prodat
Stan A42 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.87 2.5 Prodat
Stan A43 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.34 1.5 Prodat
Stan A44 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.18 1 Prodat
Stan A45 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 62.69 3 Prodat
Stan A46 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 76.49 3 Prodat
Stan A47 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 39.38 1.5 Prodat
Stan A48 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 62.86 2.5 Prodat
Stan A49 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 63.49 2.5 Prodat
Stan A50 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 63.41 2.5 Prodat
Stan A51 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 64.21 2.5 Prodat
Stan A52 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 41.59 1 Prodat
Stan A53 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 121.61 4 Prodat
Stan B01 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 65.42 2.5 Prodat
Stan B02 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 34.03 1.5 Prodat
Stan B03 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 33.81 1.5 Prodat
Stan B04 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 34.32 1.5 Prodat
Stan B05 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.54 2 Prodat
Stan B06 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 43.96 2.5 Prodat
Stan B07 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 49.8 1 Prodat
Stan B08 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 44.37 2 Prodat
Stan B09 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.24 1.5 P1 Prodat
Stan B10 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 67.41 2.5 P1 Prodat
Stan B11 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.39 1.5 P1 Prodat
Stan B12 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.28 1.5 P1 Prodat
Stan B13 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 37.01 1.5 P1 Prodat
Stan B14 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 50.59 2.5 P1 Prodat
Stan B15 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 79.56 3 P1 Prodat
Stan B16 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 29.31 1 P1 Prodat
Stan B17 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.1 2 P1 Prodat
Stan B18 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.26 1.5 Prodat
Stan B19 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 67.86 2.5 Prodat
Stan B20 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.39 1.5 Prodat
Stan B21 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.27 1.5 Prodat
Stan B22 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.77 1.5 Prodat
Stan B23 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 51.15 2 Prodat
Stan B24 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 79.28 3 Prodat
Stan B25 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 29.41 1 Prodat
Stan B26 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.29 2 Prodat
Stan B27 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.91 1.5 Prodat
Stan B28 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 67.92 2.5 Prodat
Stan B29 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.41 1.5 Prodat
Stan B30 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.33 1.5 Prodat
Stan B31 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.82 1.5 Prodat
Stan B32 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 50.48 2.5 Prodat
Stan B33 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 79.72 3 Prodat
Stan B34 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 29.31 1 Prodat
Stan B35 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.62 2 Prodat
Stan B36 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.95 2 Prodat
Stan B37 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 68.5 2.5 Prodat
Stan B38 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.48 1.5 Prodat
Stan B39 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.4 1.5 Prodat
Stan B40 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.85 1.5 Prodat
Stan B41 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 50.58 2.5 Prodat
Stan B42 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 79.45 3 Prodat
Stan B43 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 29.31 1 Prodat
Stan B44 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 44.21 2 Prodat
Stan B45 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 60.68 1.5 Prodat
Stan B46 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 68.73 2.5 Prodat
Stan B47 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.39 1.5 Prodat
Stan B48 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.3 1.5 Prodat
Stan B49 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 36.83 1.5 Prodat
Stan B50 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 50.66 2.5 Prodat
Stan B51 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 80.31 3 Prodat
Stan B52 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 29.34 1 Prodat
Stan B53 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 42.72 2 Prodat
Stan B54 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 117.13 4 Prodat
Stan B55 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 58.75 2.5 Prodat
Stan B56 Ulica Stane Milanović 9, Šabac 186.35 4.5 Prodat
*U cenu nije uračunat PDV