Šabac
Centar 5
Tip Naziv Lokacija P(m2) Cena* Soba Sprat Status
Stan 01 Novo-projektovana bb, Šabac 42.78 1.5 P1 Prodat
Stan 01 Novo-projektovana bb, Šabac 61.93 52 640.50 2.5 Nije prodat
Stan 02 Novo-projektovana bb, Šabac 34.03 1.5 Prodat
Stan 02 Novo-projektovana bb, Šabac 55.94 2.5 P1 Prodat
Stan 03 Novo-projektovana bb, Šabac 33.81 1.5 Prodat
Stan 03 Novo-projektovana bb, Šabac 40.8 38 352.00 1.5 P1 Nije prodat
Stan 04 Novo-projektovana bb, Šabac 34.32 1.5 Prodat
Stan 04 Novo-projektovana bb, Šabac 60.61 2.5 P1 Prodat
Stan 05 Novo-projektovana bb, Šabac 41.14 1.5 P1 Prodat
Stan 05 Novo-projektovana bb, Šabac 42.54 2 Prodat
Stan 06 Novo-projektovana bb, Šabac 39.51 1 P1 Prodat
Stan 06 Novo-projektovana bb, Šabac 43.96 2.5 Prodat
Stan 07 Novo-projektovana bb, Šabac 49.8 1 Prodat
Stan 07 Novo-projektovana bb, Šabac 43.61 2 P1 Prodat
Stan 08 Novo-projektovana bb, Šabac 43.11 37 505.70 2 Nije prodat
Stan 08 Novo-projektovana bb, Šabac 46.3 2 P1 Rezervisan
Stan 09 Novo-projektovana bb, Šabac 60.24 54 216.00 1.5 P1 Nije prodat
Stan 09 Novo-projektovana bb, Šabac 45.12 42 412.80 2 P1 Nije prodat
Stan 10 Novo-projektovana bb, Šabac 39.26 1.5 P1 Prodat
Stan 10 Novo-projektovana bb, Šabac 68.76 61 884.00 2.5 P1 Nije prodat
Stan 11 Novo-projektovana bb, Šabac 36.39 34 570.50 1.5 P1 Nije prodat
Stan 11 Novo-projektovana bb, Šabac 42.77 40 203.80 1.5 Nije prodat
Stan 12 Novo-projektovana bb, Šabac 56.14 2.5 Prodat
Stan 12 Novo-projektovana bb, Šabac 36.28 34 466.00 1.5 P1 Nije prodat
Stan 13 Novo-projektovana bb, Šabac 37.01 1.5 P1 Prodat
Stan 13 Novo-projektovana bb, Šabac 40.81 38 361.40 1.5 Nije prodat
Stan 14 Novo-projektovana bb, Šabac 50.59 2.5 P1 Prodat
Stan 14 Novo-projektovana bb, Šabac 60.75 2.5 Prodat
Stan 15 Novo-projektovana bb, Šabac 79.56 3 P1 Prodat
Stan 15 Novo-projektovana bb, Šabac 41.33 38 850.20 1.5 Nije prodat
Stan 16 Novo-projektovana bb, Šabac 39.88 37 487.20 1 Nije prodat
Stan 16 Novo-projektovana bb, Šabac 29.31 1 P1 Prodat
Stan 17 Novo-projektovana bb, Šabac 62.53 2.5 Prodat
Stan 17 Novo-projektovana bb, Šabac 42.34 39 799.60 2 P1 Nije prodat
Stan 18 Novo-projektovana bb, Šabac 60.26 54 234.00 1.5 Nije prodat
Stan 18 Novo-projektovana bb, Šabac 76.52 3 Prodat
Stan 19 Novo-projektovana bb, Šabac 68.76 61 884.00 2.5 Nije prodat
Stan 19 Novo-projektovana bb, Šabac 39.49 37 120.60 1.5 Nije prodat
Stan 20 Novo-projektovana bb, Šabac 42.78 1.5 Prodat
Stan 20 Novo-projektovana bb, Šabac 36.39 1.5 Prodat
Stan 21 Novo-projektovana bb, Šabac 56.2 2.5 Prodat
Stan 21 Novo-projektovana bb, Šabac 36.27 1.5 Prodat
Stan 22 Novo-projektovana bb, Šabac 36.77 1.5 Prodat
Stan 22 Novo-projektovana bb, Šabac 40.8 1.5 Prodat
Stan 23 Novo-projektovana bb, Šabac 51.15 2 Prodat
Stan 23 Novo-projektovana bb, Šabac 60.77 2.5 Prodat
Stan 24 Novo-projektovana bb, Šabac 79.28 3 Prodat
Stan 24 Novo-projektovana bb, Šabac 41.29 38 812.60 1.5 Nije prodat
Stan 25 Novo-projektovana bb, Šabac 29.31 1 Prodat
Stan 25 Novo-projektovana bb, Šabac 39.97 37 571.80 1 Nije prodat
Stan 26 Novo-projektovana bb, Šabac 43.45 2 Prodat
Stan 26 Novo-projektovana bb, Šabac 42.29 39 752.60 2 Nije prodat
Stan 27 Novo-projektovana bb, Šabac 46.43 2 Prodat
Stan 27 Novo-projektovana bb, Šabac 60.27 54 243.00 1.5 Nije prodat
Stan 28 Novo-projektovana bb, Šabac 45.96 43 202.40 2 Nije prodat
Stan 28 Novo-projektovana bb, Šabac 68.76 61 884.00 2.5 Nije prodat
Stan 29 Novo-projektovana bb, Šabac 39.53 37 553.50 1.5 Nije prodat
Stan 29 Novo-projektovana bb, Šabac 36.41 34 589.50 1.5 Nije prodat
Stan 30 Novo-projektovana bb, Šabac 42.78 40 213.20 1.5 Nije prodat
Stan 30 Novo-projektovana bb, Šabac 36.33 1.5 Prodat
Stan 31 Novo-projektovana bb, Šabac 55.97 2.5 Prodat
Stan 31 Novo-projektovana bb, Šabac 36.82 1.5 Prodat
Stan 32 Novo-projektovana bb, Šabac 40.8 38 352.00 1.5 Nije prodat
Stan 32 Novo-projektovana bb, Šabac 50.48 2.5 Prodat
Stan 33 Novo-projektovana bb, Šabac 60.84 2.5 Prodat
Stan 33 Novo-projektovana bb, Šabac 79.72 3 Prodat
Stan 34 Novo-projektovana bb, Šabac 29.31 27 844.50 1 Nije prodat
Stan 34 Novo-projektovana bb, Šabac 41.33 38 850.20 1.5 Nije prodat
Stan 35 Novo-projektovana bb, Šabac 39.92 37 524.80 1 Nije prodat
Stan 35 Novo-projektovana bb, Šabac 42.3 39 762.00 2 Nije prodat
Stan 36 Novo-projektovana bb, Šabac 62.49 3 Prodat
Stan 36 Novo-projektovana bb, Šabac 60.28 54 252.00 1.5 Nije prodat
Stan 37 Novo-projektovana bb, Šabac 76.33 68 697.00 3 Nije prodat
Stan 37 Novo-projektovana bb, Šabac 68.76 61 884.00 2.5 Nije prodat
Stan 38 Novo-projektovana bb, Šabac 36.48 34 656.00 1.5 Nije prodat
Stan 38 Novo-projektovana bb, Šabac 39.12 1.5 Prodat
Stan 39 Novo-projektovana bb, Šabac 36.4 1.5 Prodat
Stan 39 Novo-projektovana bb, Šabac 42.79 40 222.60 1.5 Nije prodat
Stan 40 Novo-projektovana bb, Šabac 36.85 1.5 Prodat
Stan 40 Novo-projektovana bb, Šabac 56.23 2.5 Prodat
Stan 41 Novo-projektovana bb, Šabac 40.79 38 342.60 1.5 Nije prodat
Stan 41 Novo-projektovana bb, Šabac 50.58 2.5 Prodat
Stan 42 Novo-projektovana bb, Šabac 79.45 3 Prodat
Stan 42 Novo-projektovana bb, Šabac 60.87 54 783.00 2.5 Nije prodat
Stan 43 Novo-projektovana bb, Šabac 29.31 1 Prodat
Stan 43 Novo-projektovana bb, Šabac 41.4 38 916.00 1.5 Nije prodat
Stan 44 Novo-projektovana bb, Šabac 41.41 38 925.40 2 Nije prodat
Stan 44 Novo-projektovana bb, Šabac 39.98 37 581.20 1 Nije prodat
Stan 45 Novo-projektovana bb, Šabac 60.35 54 315.00 1.5 Nije prodat
Stan 45 Novo-projektovana bb, Šabac 62.69 3 Prodat
Stan 46 Novo-projektovana bb, Šabac 68.76 61 884.00 2.5 Nije prodat
Stan 46 Novo-projektovana bb, Šabac 76.49 68 841.00 3 Nije prodat
Stan 47 Novo-projektovana bb, Šabac 39.52 37 544.00 1.5 Nije prodat
Stan 47 Novo-projektovana bb, Šabac 37.39 35 520.50 1.5 Nije prodat
Stan 48 Novo-projektovana bb, Šabac 62.86 56 574.00 2.5 Nije prodat
Stan 48 Novo-projektovana bb, Šabac 36.3 34 485.00 1.5 Nije prodat
Stan 49 Novo-projektovana bb, Šabac 36.83 1.5 Prodat
Stan 49 Novo-projektovana bb, Šabac 61.28 2.5 Prodat
Stan 50 Novo-projektovana bb, Šabac 50.66 2.5 Prodat
Stan 50 Novo-projektovana bb, Šabac 63.41 2.5 Prodat
Stan 51 Novo-projektovana bb, Šabac 80.31 3 Prodat
Stan 51 Novo-projektovana bb, Šabac 64.21 2.5 Prodat
Stan 52 Novo-projektovana bb, Šabac 29.34 1 Prodat
Stan 52 Novo-projektovana bb, Šabac 41.59 1 Prodat
Stan 53 Novo-projektovana bb, Šabac 121.61 4 Prodat
Stan 53 Novo-projektovana bb, Šabac 42.48 39 931.20 2 Nije prodat
Stan 54 Novo-projektovana bb, Šabac 120.28 105 846.40 2 Nije prodat
Stan 55 Novo-projektovana bb, Šabac 120.28 105 846.40 2 Nije prodat
Stan 56 Novo-projektovana bb, Šabac 58.75 2.5 Prodat
Stan 57 Novo-projektovana bb, Šabac 186.35 4.5 Prodat
*U cenu nije uračunat PDV